Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Kontrakt/kjøpesum faktureres ved levering.
 2. Ved bestilling av varer som ikke er på lager, betales det et depositum på 30% av kjøpesum, dersom annet ikke er avtalt.
 3. Ved for sen betaling har Fitnessline AS krav på forsinkelsesrenter i samsvar med gjeldene prosentsats angitt i lov om forsinkelsesrenter.
 4. Frakt fra lager gjelder til dør dersom ikke annet er avtalt. Ekstra kostnader i forbindelse ved levering dekkes av kunde.
 5. Oppstår det hindringer fra kundens ståsted ved levering, som medfører at timeforbruk/materiell må endres. Har Fitnessline AS rett til å korrigere tilbudet.
 6. Risikoen for varen går alltid over til kunden når varene er losset av bil med transportør.

Garanti bestemmelser

 1. For at garantien skal gjelde må følgende betingelser være oppfylt.
 2. Krav til regelmessig renhold og vedlikehold.
 3. Feil som følge av feil bruk, hærverk eller ytre påvirkning dekkes ikke av garanti.
 4. Følgefeil: Dersom en komponent blir ødelagt som følge av manglende oppfølging/bytte av slitedeler vil generell produktgaranti ikke være gjeldende.
 5. Montering uten autorisert tekniker! Våre kunder står selv fritt til å utføre service, vedlikehold og reparasjoner på produktene. Men dersom det er blitt gjort en feil montering/håndtering av maskinen, vil det vurderes om standard produktgaranti vil være gjeldene.

Garanti på produkter

 1. 1 års full garanti. (inkludert slitedeler). Slitedeler er blant annet, dempeplate løpebånd, seter, drivreimer, gummi materiale på f.eks gripe komponenter, tå reimer, wirere osv.
 2. Mekaniske og elektriske komponenter 2 år.
 3. Ramme 5 år